Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači

Ako?

Potrebujete získať praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva na počítači?

Zapojte sa do kurzu mzdového účtovníctva a personalistiky na niektorej z pobočiek Inštitútu jazykov a vzdelávania. U nás sa naučíte ako spracovať mzdy, vyplniť tlačivá pre poisťovne a daňové úrady a viesť mzdovú agendu v programe Olymp. Zároveň získate množstvo cenných informácií z legislatívy v oblasti pracovného práva. Naučíte sa, ako a kde nájsť aktuálne informácie ohľadom zákonov, ktorým podlieha mzdové účtovníctvo.

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky je určený predovšetkým mzdovým účtovníkom, podnikateľom, ktorí sú zamestnávateľmi, ako aj iným záujemcom, ktoríá potrebujú ovládať mzdové účtovníctvo.

Výučba kurzu mzdového účtovníctva a personalistiky prebieha z veľkej časti na praktických príkladoch v programe Olymp. Z rôznych tém, ktorým sa budete venovať počas kurzu pre Vás vyberáme: 

 • Zákonník práceOstatné súvisiace zákony
 • Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • Odmeňovanie zamestnancov
 • Mzda - výpočet čistej mzdy a odvodov
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Vznik a zánik poistenia
 • Poistné, sadzby poistného a vymeriavacie základy
 • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské dávky
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Nezdaniteľné časti základu dane
 • Zamestnanecká prémia, daňový bonus
 • Preddavky na daň, ročné zúčtovanie daní
 • Mzdové listy

Počas kurzu sa získate schopnosť viesť mzdové účtovníctvo v programe Olymp. Naučíte sa ako vypočítať čistú mzdu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, či výšku daní. Získate zručnosť vo vypĺňaní zákonom predpísaných tlačív, ako sú prehľady a o daniach a hlásenia pre daňový úrad, prihlášky a odhlášky v sociálnej, či zdravotnej poisťovni a ďalšie praktické znalosti, vďaka ktorým budete schopní kompetentne zvládnuť mzdovú agendu.  

Prečo u nás?

Kurzy mzdového účtovníctva v Inštitúte jazykov a vzdelávania majú na starosti odborní lektori s veľkými skúsenosťami z praxe, ktorí majú dobrý prehľad v pracovnom práve a vďaka tomu sú schopní Vám odovzdať široké praktické znalosti, aby ste sa stali skutočnými odborníkmi v mzdovom účtovníctve.

Počas kurzu sa naučíte pracovať s jedným z najrozšírenejších počítačových programov pre mzdové účtovníctvo. Práca v počítačovom programe, ktorý je pravideľne aktualizovaný profesionálnou firmou a sú doň priebežne dopĺňané všetky zmeny v dostupných zákonoch Vám umožní s väčšou istotou a bez stresov zvládnuť mzdovú agendu. {tab=Cena a dĺžka kurzu} Kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky v Inštitúte jazykov a vzdelávania majú dĺžku od 25 vyučovacích hodín. Ceny za kurz sa v jednotlivých regiónoch mierne líšia. 

Bližšie informácie získate v niektorej z našich pobočiek:

V Inštitúte jazykov a vzdelávania máte zaručený profesionálny prístup a efektívnu výučbu. Naučíme Vás to, čo skutočne potrebujete!

Vytlačiť