Kurzy

Ponúkame Vám moderné kurzy  jednoduchého, podvojného, mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré Vás výborne pripravia na prácu účtovníka. Kurzy  môžete absolvovať v jednej z viac ako 30 pobočiek Inštitútu jazykov a vzdelávania na Slovensku.

Všetky kurzy sú vyučované v moderných počítačových učebniach a každý študent má k dispozícii samostatný počítač s profesionálnym účtovníckym softvérom od firmy KROS. Vyberte si z našich kurzov jednoduchého, podvojného či mzdového účtovníctva a zvýšte svoje šance na získanie kvalitného zamestnania.  Pre začiatočníkov, ale aj  všetkých, ktorí majú skúsenosti s účtovníctvom, sú naše kurzy výbornou príležitosťou naučiť sa viesť účtovnú agendu v široko rozšírených a moderných účtovníckych programoch Alfa+, Omega, či Olymp.

Kurzy sú prakticky orientované s dôrazom na reálne prípady, s ktorými sa stretnete v každodennej práci. Naši lektori sa výborne vyznajú v účtovníckej praxi a zároveň Vám ozrejmia najdôležitejšie časti legislatívy, ktoré sa dotýkajú účtovníctva. 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára (vľavo), alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke Inštitútu jazykov a vzdelávania. 

Novinky  v zákonníku práce

Prečítajte si hlavné zmeny v Zákonníku práce, ktoré prišli v roku 2013.

Väčšie práva pre dohodárov

 Okrem toho, že z dohôd budú odvádzané odvody ako na strane zamestnávateľ tak na strane zamestnanca, bude posilnené aj postavenie dohodárov. Budú mať nárok na minimálnu mzdu, zákonník práce im ponúka platené voľno v prípade návštevy lekára a získajú príplatky ak budú pracovať v noci, alebo nadčas.

 Prepúšťanie bude pre zamestnávateľov ťažšie a znova sa zavádza súbeh odstupného a výpovednej doby.

Momentálne sa prepúšťaný musí rozhodúť či sa rozhodne pre výpovednú dobu, alebo odstupné. Po novom ak pracoval v spoločnosti viac ako dva roky má nárok aj na výpovednú dobu aj na odstupné. Ďalej je odstupné odstupňované podľa odpracovaných rokov až k sume štyroch platov ak zamestnanec odpracoval vo firme viac ako 20 rokov.odvody po novom pre dohodarov

Legislatívne zmeny zúžia možnosti optimalizácie daní pre SZČO, prejaví sa zrušenie rovnej dane, vzrastú aj sumy odvodov. 

Od roku 2013 sa zavádza limit na výšku paušálnych výdavkov v maximálnej sume 5 040 eur ročne, tj. uplatnenie výdavkov vo výške 40% z úhrnu celkových zdaniteľných príjmov (paušálne výdavky) už nebude možné.

Suma minimálneho vymeriavacieho základu (MVZ) pre rok 2013 sa  vypočíta ako 50 % sumy priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2011, t. j. 786 eur. MVZ na rok 2013 tak vychádza na 393 eur.

Sprísnia sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude môcť uplatniť na manžela/manželku, iba za sprísnených podmienok, ktoré sú presne vymedzené.

Prehľad odvodov SZČO

 odvodyszco

V Inštitúte jazykov a vzdelávania máte zaručený profesionálny prístup a efektívnu výučbu. Naučíme Vás to, čo skutočne potrebujete!

 

Vytlačiť